APA

Semerdjieva, I., Petrova, G., Yankova-Tsvetkova, E., Doncheva, T., Kostova, N., Nikolova, R., & Jeliazkov, V. (2020). Dataset : Genetic diversity, reproductive capacity and alkaloids content in three endemic Alkanna species. : Oregon State University.