APA

Schaad, L. (1963). Synthesis of the boron-boron bond. : Oregon State University.