APA

Dennon, A. (2014). Social Perfection: Lifestyle Blogs as (Non) Evolved Utopias. : Oregon State University.