APA

Freitag, M. FreitagKinetochoreInteractionNetwork SuppTableII.pdf.