Chicago

Zielke, Ryszard A., Igor H Wierzbicki, Benjamin I Baarda, and Aleksandra E Sikora. Zielkeryszardpharmscineisseriagonorrhoeaeobgfigures3.pdf.