Chicago

Nan, Yuchen, Zexu Ma, Harilakshmi Kannan, David A Stein, Patrick I Iversen, Xiang-Jin Meng, and Yan-Jin Zhang. 2015. Inhibition of Hepatitis E Virus Replication by Peptide-Conjugated Morpholino Oligomers. : Elsevier.