Chicago

Mate, Bruce R., Valentin Yu Ilyashenko, Amanda L Bradford, Vladimir V Vertyankin, Grigory A Tsidulko, Vyacheslav V Rozhnov, and Ladd M Irvine. Irvineladdhmsccriticallyendangeredwesterngraywhales.pdf.