Chicago

Zielke, Ryszard A., Igor H Wierzbicki, Benjamin I Baarda, and Aleksandra E Sikora. Zielkeryszardpharmscineisseriagonorrhoeaeobgfigures1.pdf.