Chicago

Dennon, Anne. 2014. Social Perfection: Lifestyle Blogs As (non) Evolved Utopias. : Oregon State University.