Other Scholarly Content
 

Com pot la gestió de les dades de recerca millorar l’accés al coneixement per part de la ciutadania?

Public Deposited

Downloadable Content

Download PDF
https://ir.library.oregonstate.edu/concern/defaults/m039kb757

Descriptions

Attribute NameValues
Alternative Title
Creator
Abstract
  • Els grups d’investigació d’arreu del món són cada cop més interdisciplinaris i heterogenis, i generen cada cop més dades. Gestionar amb cura aquestes dades de recerca és complicat, especialment perquè els canvis tecnològics que acompanyen aquestes dades són molt ràpids. La quantitat de dades, els formats en què s’emmagatzemen, els programes amb què s’accedeixen i es manipulen, canvien contínuament. Els investigadors necessiten compartir dades amb altres, i necessiten mètodes fiables per preservar-les. Al mateix temps, els ciutadans necessiten tenir accés a les dades per tal d’estar més ben informats i poder aprofitar-les en la presa de decisions. En aquesta xerrada parlarem de com el serveis de gestió de dades de recerca s’han implementat a la universitat estatal d’Oregon, als Estats Units, i de com aquesta feina pot ser traslladada a la ciutadania.
  • Research groups around the world are more and more interdisciplinary and heterogeny, and generate more and more data. Managing these datasets with care to maximize reproducibility is complicated. The amount of data, the formats that we use, the software with which they are accessed and analyzed, changes all the time. Researchers need to share data with others, and need reliable ways to preserve data. At the same time, citizens need to get access to data to be better informed and make good decisions. In this talk we will talk about how Research Data Services have been implemented at Oregon State University, and how this work can influence positively all citizens.
License
Resource Type
Date Issued
Citation
  • Llebot, C. (2020) Com pot la gestió de les dades de recerca millorar l’accés al coneixement per part de la ciutadania? Jornada Valenciana de Documentació, València
Conference Name
Conference Location
  • Valencia, Spain
Non-Academic Affiliation
Subject
Rights Statement
Funding Statement (additional comments about funding)
  • Robert Lundeen Library Faculty Development Award
  • Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana
Language
File Extent
  • 44 slides

Relationships

Parents:

This work has no parents.

In Collection:

Items