MLA

Tsutsumi, Hiroyuki. Tsutsumihiroyuki1996plate9.tif.