MLA

Tsutsumi, Hiroyuki. Tsutsumihiroyuki1996plate10.tif.