MLA

Dennon, Anne. Social Perfection: Lifestyle Blogs As (non) Evolved Utopias. : Oregon State University, 2014.