Vetufebrus ovatus n. gen., n. sp (Haemospororida: Plasmodiidae) vectored by a streblid bat fly (Diptera: Streblidae) in Dominican amber

Work Analytics

324 since June 8, 2012